SuperHome

FIRMA

Hledače

Media
E-mail

Autor

DIGITAL MEDIA SYSTEMS s.r.o.Eduard Katzer

DIGITAL MEDIA SYSTEMS s.r.o.

ÚSTAVA EU

Návrh 2003

KATZER-INVEST

Založeno 1990

ÚSTAVA ČR

Návrh 2001

STUDIO DTV

Program

INTERNETOVÉ NOVINY

Zprávy ve světě

MEDIA

Publikace

Národní ListyObnoveno 2001

Digital Media Systems s.r.o.

Založeno 2003

Management Marketing Reklama

Czech Republic

Reforma volebního systému


Spojenectví pro Demokracii a Svobodu (SDS)

Rovný program pro všechny občany České republiky

- Rovná práva na spravedlnost před úřady, institucemi a soudy

- Rovná práva na získání zaměstnání podle dosaženého vzdělání

- Rovná zákonná důchodová, sociální a zdravotní pojištění hrazená zaměstnavatelem ve výši 30 % z daňového základu

(10% zdravotní, 20% důchodové a sociální)

- Rovná práva na nepovinné připojištění v oblasti důchodové, sociální a zdravotní

- Rovná sociální dávka ve výši 30% průměrného příjmu v ČR

- Rovná práva na bezplatné vzdělání ve všech státních školách

- Rovná zdravotní péče na základě zákonného pojištění

- Rovný státní důchod stanovený pro každý rok ve výši od 35 do 50% průměrného příjmu v ČR v závislosti na růstu HDP

(za 1 rok pojištění 1/40 důchodu)

- Rovná sazba daně z příjmu 15% a rovné odečitatelné položky

- Rovná sazba DPH 15%

- Rovná daň dědická a darovací 10 % (pro manželé, děti, rodiče a sourozence nulová sazba)

- Rovná daň z nemovitostí (daň z infrastruktury) 0,5 % z odhadní nebo pořizovací ceny ročně

- Rovné příležitosti pro ženy i muže

- Rovné příležitosti pro mladé i dříve narozené

- Rovné přídavky pro děti a studenty splatné po dovršení 18 let

- Rovná práva na nedotknutelnost soukromého vlastnictví

- Rovná práva na podnikání


Do dvou let po zavedení těchto reforem bude růst HDP 7-8% ročně


Stanovy SDS

ÚSTAVA ČR 2008

REFORMA INSTITUCÍ


Prosadit právo na spravedlnost v České republice
EDUARD KATZER


Hledače

MediaE-mail

Autor

Tvorba

Poezie

Próza

Články

Fotogalerie

Malba-grafika

Graphic Publishing

2D-grafika

Signmaking

3D-grafika

Reklama

Film a video

WWW-stránky

Vydavatelství

E-knihovna

Rubrika fikce

KATZER-NET

INTERNET

IDNES

NOVINY

Portál skutečností

ZPRAVODAJSTVÍ

Portál zprávy

Veřejné aktivity

Národ Dětem

ND

Sport-klub

ZPRÁVY


Portál JUSTICE

Trestní zákon novela

Kontakty

POLITIKA

Linky politických aktivit, hnutí a institucí

ZPRAVODAJSTVÍ

Portál Encyklopedií

VYHLEDEJ

Portál vyhledávačů a vyhledávacích katalogů

Zdravotnictví

Realita

Technika

Koncepce

Ekologie

Fakta

USA

Americké linky

ČESKÁ REPUBLIKA

České linky

EU

Evropské linky

Media


OBČANSKÁ SDRUŽENÍ


Ekonomika


DOPRAVA


KOSMOS


STUDIO DTV

ČESKÁ ŠKOLA


TGM


Eduard KATZER


HISTORIE


CHARITA


ETICKÝ KODEX PODNIKATELE


KATZER-INVEST FIRMA Digital Media Systems

CELEBRITY

FRIENDS

NIKOL

Justice

MATHERS

FATHERS

BOX

ARCHIV KONFERENCE
EDUARD

KONFERENCE

counter  
POČÍTADLO ZAPNUTO 2004